מעלית חיצונית מתחת לרכב

מעלון המותקן מתחת לרכב מבחוץ, כולל שינויי מכונאות, מערכת דלק ומיכל, וכן מערכת פליטה. בחלק מהמכוניות נדרשים שינויים נוספים כגון דרי שאפט או מיכל דלק.

פרטים נוספים