מענה בחירום 24/7

בשעות פעילות החברה:
1-700-70-70-05
שעות הפעילות: 7:30-16:30

שעות מחוץ לפעילות: 16:30-7:30

מספר חירום סניף א.צ.מ. מרכז:
0524-446979
מספר חירום סניף א.צ.מ. צפון:
0524-799949
מספר חירום סניף א.צ.מ. דרום:
0525-770054
מספר חירום סניף א.צ.מ. מזרח:
0523-921119