תושבת מיוחדת מתכווננת להגה חשמלי או ג'ויסטיק

מתקן/זרוע/תושבת המיועדת להחזיק את יחידת הקלט של מערכת הנהיגה.