תושבת מיוחדת מתכווננת לגז בלם חשמלי

מתקן / זרוע / תושבת המיועדת להחזיק את יחידת הקלט של מערכת הנהיגה.