תוספת פונקציה לכרית ראש

תוספת של פעולה נוספת (רביעית) לכרית ראש עם 3 פעולות.