שלט רחוק להפעלת דלת ומעלית

שלט המאפשר שליטה על הדלת והמעלית מידו של הנכה גם כאשר הוא מחוץ לרכב.