רתמת חזה – 4 נקודות עגינה

מיועדת לחגירת מוגבלי תנועה ללא יציבה טובה לכיסא הרכב או לכיסא הגלגלים, לטובת נהיגה או הסעה בטוחה.