ריכוך הגה כוח, להפעלה בכוח מופחת

כאשר הכוח לסיבוב ההגה אצל הנהג אינו מספיק, ניתן לבצע ריכוך של ההגה ולהפחית את הכוח הנדרש לסיבובו.