מאיץ בצד שמאל של הבלם – פירוק מהיר

דוושת מאיץ המיועדת למוגבלים שיכולים לנהוג רק באמצעות רגל שמאל.