צופר על מנגנון יד

פקד מכני או חשמלי, להפעלת הצופר המותקן על מנגנון היד.