פתיחת דלת צד או אחורית בהפעלה חשמלית

מאחר ולנכה אין אפשרות לפתוח פיזית את הדלת, יש צורך בפתיחה אוטומטית. לעיתים מדובר בשדרוג ושינוי מערכת קיימת ולעיתים במערכת שלמה.