פתיחה חשמלית של תא מטען באמצעות שלט

פתיחה חשמלית לתא מטען אחורי לשימוש לצורכי הנכה.