עמעם אורות על מנגנון יד

מחליף אורות מנמוך לגבוה על מנגנון היד.