ספסל אחורי הנפתח למיטה

ספסל אחורי המאפשר שימוש גם כמיטה לטיפול בצרכי מוגבלי תנועה ובהתקפי אפילפסיה.