סורק הילוכים ממוחשב

סורק הילוכים אלקטרוני הניתן לתכנות וכולל תחנות עבור כל הילוך.