מתקן תמיכה לגב כיסא גלגלים

המותקן מאחורי הכסא על קורת שלדת הרכב, תפקידו לספק תמיכה בזמן תאונה או בלימת חירום פתאומית.