מתקן לעיגון אביזרים רפואיים

מתקן המשמש לעיגון עזרים רפואיים כגון בלון חמצן, מערכת תמיכה נשימתית וכיו"ב.