מפסק דו צדדי

להפעלת פונקציות שונות ומיקומו במקום נגיש לנכה ברכב.