מערכת פירוק מהיר לגלגל ההגה

מערכת המאפשרת נהיגה ממערכות אלקטרוניות, כאשר גלגל ההגה המקורי אינו במקומו אך ניתן לחברו בכל עת. המטרה היא יצירת סביבת נהיגה רחבה יותר עבור הנהג.