מערכת פיקוד אלקטרוני למזגן

מיועדת לשימוש עם לוח פיקוד אלקטרוני 30 פונקציות, עבור מי שלא מסוגל להגיע לפאנל ההפעלה המקורי של המזגן ברכב.