מערכת מראות לפי הצורך

מערכת מראות שלמה להגדלת שדה הראייה של הנכה בסיבובים ובתנאי ראות קשים (גאומטריים) על פי מגבלותיו.