מערכת להורדת הילוכים בגיר טיפטרוניק

מערכת המפעילה את מנגנון הטיפטרוניק ברכב אוטומטי בו קיימת מערכת מקורית.