מערכת הפעלה קולית

מערכת המשמשת להפעלת מערכות נהיגה משניות ברכב באמצעות קול.