מערכת הושבה לכיסא נשלף (אינסרט)

אינסרט מיועד לנדרשי תמיכה בישיבה או לילדים.