מעצור לדוושת המאיץ

מיועד למניעת לחיצה בשוגג על המאיץ על ידי נהג נכה.