מעלית מיוחדת HD

למוגבלי תנועה שמשקלם הכולל  יחד עם כיסא גלגלים הוא מעל 300 ק"ג.