מעלית חיצונית מתחת לרכב

מעלון המותקן מתחת לרכב מבחוץ, כולל שינויי מכונאות, מערכת דלק ומיכל, וכן מערכת פליטה. בחלק מהמכוניות נדרשים שינויים נוספים כגון דרי שאפט או מיכל דלק.