מנגנון יד

במסגרת שינויים מבניים ברכב נדרשת הגבהה או הנמכה של משקוף. לרוב מבוצע עבור הנמכת רצפה או הגבהת גג.