מנגנון גז / בלם ליד ימין (פיתוח וייצור א.צ.מ.)

מנגנון המאפשר שליטה על הבלם והמאיץ בעזרת היד (ימין).