מנגנון אלקטרוני לפתיחת דלת תא מטען

הסבת מנגנון פתיחת דלת תא מטען לחשמלי.