מושב מתקפל לדופן למלווה כולל חגורת בטיחות

מושב המיועד למלווה עבור הנכה המוסע ברכב ומאפשר שמירה עליו וטיפול בו.