מדרגה חשמלית לוואן

מדרגה המנגישה עלייה נוחה יותר לרכב. הפעלתה החשמלית מאפשרת קיפול ופריסת המדרגה לפי הצורך.