לוח פיקוד אלקטרוני 30 פונקציות

לוח פיקוד אלקטרוני ממוחשב המאפשר שליטה על כל פעולות הנהיגה המשניות.