לוח פיקוד אלקטרוני 24 פונקציות

לוח פיקוד המאפשר שליטה במגוון פעולות נרחב בתוך הרכב.