לוח פיקוד אלקטרוני 18 פונקציות

לוח פיקוד המאפשר שליטה במגוון פעולות נרחב בתוך הרכב.