כרית ראש היברידית

חיישני עומס בהתאמה אישית בפיתוח א.צ.מ. לשליטה ותפעול מערכות הרכב לנכה נוהג.