טבעת על גלגל ההגה / מנגנון יד

אביזר אחיזה בהגה חשמלי / רגיל, או במנגנון יד רגיל / חשמלי.