התאמת מושב נהג

שינוי מבנה כיסא הנהג או זווית הישיבה בו על מנת לאפשר נוחיות יתר בנהיגה.