הגה חשמלי

הגה חשמלי מיועד למוגבלים עם ידיים חלשות או במקרה שקיימת מגבלה משמעותית בתנועה.