הארכת מוט ההגה

כאשר עקב מבנה כיסא גלגלים או מבנה גוף הנהג, נאלץ מוגבל התנועה לשבת כשהוא מרוחק מהגה הרכב, מוט ההארכה מאפשר התאמת קרבת ההגה לנהג.