בלם חניה אלקטרוני

בלם חניה עם מעגל אלקטרוני המיועד לבלם חניה המופעל ביד (לרוב דורש העתקת המערכת ממקומה המקורי), או מיועד לשילוב במערכות נהיגה חשמליות.