איתותים על מנגנון יד

פקד מכני או חשמלי להפעלת האיתותים המותקן על מנגנון היד.