אירה זוייב – מנהלת משרד

אירה התחילה לעבוד בא.צ.מ. צפון בשנת 2011

אירה – מנהלת משרד, ira@atmn.co.il