אלה הירש – מזכירה

אלה התחילה לעבוד בא.צ.מ. צפון בשנת 2010

אלה הירש- מזכירת סוכן, ela@atmn.co.il