מזרח - שירות

חי קניאס – מנהל שירות

חי התחיל לעבוד בא.צ.מ. בשנת 2011 כמנהל שירות סניף מזרח

חי קניאס – מנהל שירות, 052-5370649

שחר חסידוב