מזרח

איתן אונר – מנהל מכירות מזרח

איתן התחיל לעבוד בא.צ.מ. בשנת 2009 כמנהל סניף מזרח

איתן אינר – מנהל מכירות, 052-8436667, eitan@atm-il.com

מוטי כהן- מנהל תיקי לקוחות

מוטי התחיל לעבוד בא.צ.מ. סניף מזרח בשנת 2011 כמנהל תיקי לקוחות בסניף מזרח

מוטי כהן – מנהל תיקי לקוחות,  052-3657784

שאהר מנהל תיקי לקוחות

שאהר שבאנה – מנהל תיקי לקוחות

חי קניאס – מנהל שירות

חי התחיל לעבוד בא.צ.מ. בשנת 2011 כמנהל שירות סניף מזרח

חי קניאס – מנהל שירות, 052-5370649

שחר חסידוב