נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אתר זה כולל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלות ולארגונים העוסקים בנושא.
מידע זה ישמש כלי עזר לכם, ציבור האנשים עם מוגבלות, המשפחות, אנשי מקצוע והציבור הרחב.
  • ליצירת קשר מהיר וייעוץ