נכים הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%)

 

מידע מתוך מדריך לרוכש דירה – מס רכישה כפי שמופיע באתר רשות המיסים בישראל.

נכים הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%)

א. נכים
1.נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים;
2.נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של ‎75% לפחות, לצמיתות;
3.נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק;
4.נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות;
5.נכה על-פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
6.נכה על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל ‎50% נכות לפחות לצמיתות.
7.נפגע פעולות איבה (על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
8.בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם, ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.
9.קישור למדריך לרוכש דירה – מס רכישה.

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל.
חזרה לרשימה

  • ליצירת קשר מהיר וייעוץ